กิจกรรมเด่นประจำเดือน

ขอเชิญชวนพี่น้องศิษย์เก่าสิงห์ขาวทุกท่าน ร่วมงานบุญเดือนสิงห์ 2560

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 Aug 2017

ขอเชิญชวนพี่น้องศิษย์เก่าสิงห์ขาวทุกท่าน ร่วมงานบุญเดือนสิงห์ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. 

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาว) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอัพเดตข่าวสารระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

ความเป็นมา

วิดีโอสิงห์ขาว

สิงห์ขาวต๊ะต่อนยอน
สิงห์ขาวรวมใจ
มาร์ชรัฐศาสตร์