กิจกรรมเด่นประจำเดือน

Singhakao Challenge Run 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 Feb 2019

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการวิ่งเพื่อการกุศล“SINGHAKAO CHALLENGE RUN 2019”

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาว) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอัพเดตข่าวสารระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

ความเป็นมา

วิดีโอสิงห์ขาว

สิงห์ขาวต๊ะต่อนยอน
สิงห์ขาวรวมใจ
มาร์ชรัฐศาสตร์