สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาว) จากศิษย์เก่าช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป


เกี่ยวกับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. สิงห์ผงาด “ราชสีห์” สิงห์มีศักดิ์

สิงห์ผงาด “ราชสีห์” สิงห์มีศักดิ์
สิงห์คือนักปกครองคือน้องพี่
สิงห์ล้านนาลือนามสร้างความดี
คือศักดิ์ศรีสิงห์ขาวสืบเค้าเครือ

2. รัฐศาสตร์ประกาศศักดิ์นักศึกษา คือสิงห์ขาวล้านนาคู่ฟ้าเหนือ

รัฐศาสตร์ประกาศศักดิ์นักศึกษา
คือสิงห์ขาวล้านนาคู่ฟ้าเหนือ
รักถักทอรุ่นต่อรุ่นพร้อมจุนเจือ
ไม่น่าเชื่อเยื่อใยยิ่งยืนยาว
ทศวรรษผลัดสู่ทศวรรษ
ยิ่งแจ่มชัดประกาศชื่อคือสิงห์ขาว
สิบรุ่นแรกฉายช่วงดั่งดวงดาว
ทั้งลุ่มดอนร้อนหนาวสร้างดาวดวง
จึงประจักษ์สามัคคีแห่งพี่น้อง
ทศวรรษที่สองต้องสืบช่วง
เหมือนไม้ดอกออกสะพรั่งไปทั้งปวง
เกินใครหน่วงเหนี่ยวรั้งร่วมสร้างยุค
ยุคที่สามตามติดผลิตผล
จากเริ่มต้นคำตอบยิ่งปลอบปลุก
งามสะพรั่งทั้งปวงยิ่งช่วงชุก
แผ่ร่มใบใสสุกจากยุคเดิม
ผ่านไปสู่สี่ห้าไม่ช้าแล้ว
ยังใสส่องผ่องแผ้วยิ่งพูนเพิ่ม
ไปสู่กึ่งศตวรรษยิ่งชัดเติม
ยิ่งสร้างเสริมจุดเด่นไม่เว้นวรรค

3. สัญลักษณ์นักปกครองสนองชาติ

สัญลักษณ์นักปกครองสนองชาติ
รัฐศาสตร์ฯ ราชสีห์สิงห์มีศักดิ์
คือสิงห์ขาวสูงค่าสง่านัก
เปี่ยมด้วยรักศักดิ์ศรียิ่งชีวา.

โชคชัย บัณฑิต’ สิงห์ขาว ๑๙