News
admin

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

22 July 2017
News
admin

ประชุมสมาคม จ.เชียงใหม่

ประชุมสมาคมรัฐศาสตร์ฯ มช. ครั้งที่ 2/2560 และงานสิงห์ขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2560

17 June 2017
News
admin

ประชุมสัญจรสมาคม จ.เชียงราย

จัดประชุมสัญจรสมาคมฯ ณ จังหวัดเชียงราย

18 March 2017
News
admin

เจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 February 2017
News
admin

การคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประกาศเกียรติคุณและรับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมฯ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ

16 June 2017
News
admin

งานดำหัวปี๋ใหม่เมือง

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวปี๋ใหม่เมืองแด่คณาจารย์และรุ่นพี่สิงห์ขาวอาวุโส

21 April 2017