News
admin

ผลการคัดเลือกสิงห์ขาวดีเด่น

ประกาศสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปีพ.ศ. 2560

07 August 2017
News
admin

ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทำงานฯ จัดทำแหวนสิงห์ขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทำงานฯ จัดทำแหวนสิงห์ขาว ประจำวันที่ 3/08/60

03 August 2017
News
admin

ขอเชิญชวนพี่น้องศิษย์เก่าสิงห์ขาวทุกรุ่น ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อสมทบทุนในกิจกรรมทำบุญเดือนสิงห์ กทม.

ขอเชิญชวนพี่น้องศิษย์เก่าสิงห์ขาวทุกรุ่น ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อสมทบทุนในกิจกรรมทำบุญเดือนสิงห์ กทม. ในปีนี้

19 August 2017
News
admin

ประชุมวิพากษ์ธรรมนูญสิงห์ขาว

ร่วมประชุมวิพากษ์ธรรมนูญสิงห์ขาว ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.

21 July 2017
News
admin

ประชุมสมาคม จ.เชียงใหม่

ประชุมสมาคมรัฐศาสตร์ฯ มช. ครั้งที่ 2/2560 และงานสิงห์ขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2560

17 June 2017
News
admin

ประชุมสัญจรสมาคม จ.เชียงราย

จัดประชุมสัญจรสมาคมฯ ณ จังหวัดเชียงราย

18 March 2017
News
admin

เจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 February 2017
News
admin

การคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประกาศเกียรติคุณและรับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมฯ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ

16 June 2017
News
admin

งานดำหัวปี๋ใหม่เมือง

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวปี๋ใหม่เมืองแด่คณาจารย์และรุ่นพี่สิงห์ขาวอาวุโส

21 April 2017