News
admin

แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม - การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชมรมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ เชียงรายโบว์ลิ่ง สี่แยกแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย

19 August 2017