News
admin

รับน้องรถไฟ '60

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับน้องๆลูกช้างเชือกใหม่ ในกิจกรรมรับน้องรถไฟ

21 July 2017