งานดำหัวปี๋ใหม่เมือง

21 April 2017

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560  สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวปี๋ใหม่เมืองแด่คณาจารย์และรุ่นพี่สิงห์ขาวอาวุโส โดยมีรุ่นน้องศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นำโดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำกล่าวขอสุมาคารวะแด่คณาจารย์และรุ่นพี่อาวุโส รวมทั้งจัดให้มีกาดหมั้วคัวฮอมเพื่อรำลึกบรรยากาศตามฮีตฮอยแบบล้านนาในงานนี้ด้วย ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่