เจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 February 2017

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท