ประชุมสัญจรสมาคม จ.เชียงราย

18 March 2017

จังหวัดเชียงราย

ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัญจรสมาคมฯ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ พบปะพี่น้องสิงห์ขาว ชมรมรัฐศาสตร์เชียงราย ที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอบอุ่น โดยมีคุณพลวัต  ตันศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สิงห์ขาว รุ่นที่ 32 เป็นเจ้าภาพต้อนรับทางกรรมการกลางสมาคมฯเป็นอย่างดี