รับน้องรถไฟ '60

21 July 2017

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับน้องๆลูกช้างเชือกใหม่ ในกิจกรรมรับน้องรถไฟ ตั้งแต่สถานีหัวลำโพง จนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณพี่ๆ สิงห์ขาวในจังหวัดต่างๆ ที่รถไฟผ่าน ที่ได้มาร่วมกันต้อนรับน้องๆ ในครั้งนี้ด้วย