ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทำงานฯ จัดทำแหวนสิงห์ขาว

03 August 2017

คณะทำงานฯ ขอสรุปยอดที่พี่น้องสนับสนุนเงินบริจาคให้สมาคมฯ (ลอตที่ 1) ปิดยอดณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560  จำนวน 75 รายการ ตามไฟล์แนบ โ ดยท่านที่ประสงค์ขอรับแหวนที่ระลึก สามารถตรวจสอบรายชื่อ รายการโอนเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งแหวนที่ระลึก   หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมสามารถแจ้งที่คณะทำงานฯ  (นายอภิชาต ฟูใจ แบงค์ #45 โทร. 082-396-4322) ค่ะ

(หมายเหตุ- มียอดโอนเงิน วันที่ 6 ก.ค. ยอด 1,000 บาท / 8 ก.ค. ยอด 999 บาท / และ 31 ก.ค. ยอด 999 บาท ยังไม่มีการยืนยันกับทางคณะทำงานฯ ว่าจะรับแหวนที่ระลึกหรือไม่อย่างไร ท่านที่เป็นผู้โอนกรุณาตรวจสอบและแจ้งยืนยันที่น้องแบงค์ #45 ด้วยนะคะ)

สำหรับรายได้เมื่อหักต้นทุน จะนำไปสนับสนุน การจัดทำ แหวนสิงห์ขาว ให้น้องสิงห์ขาวรุ่น 52  จำนวน 246 คน และ สิงห์ขาวรุ่น 53    จำนวน 251 คน    รวม 497 คน  (พี่ 1 คน ดูแลน้อง 2 คน) 

ขณะนี้ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนน้องๆ  อีก 422 คน (ขอความอนุเคราะห์พี่สนับสนุนอีก 211 คน) ทั้งนี้ พี่น้องสิงห์ขาวที่จะสนับสนุนมอบแหวนสายใยความรักความอบอุ่นให้น้องสิงห์ขาวรุ่นใหม่จากรุ่นสู่รุ่น สามารถบริจาคเงิน และแจ้งความประสงค์รับของที่ระลึก  “แหวนเงินสิงห์ขาวรุ่นพิเศษ  ลอตที่ 2  ได้ที่คณะทำงานฯ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นะคะ   

โดยสามารถบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา มช.  เลขที่บัญชี 667-412363-4 (ชื่อบัญชี: นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์/ นายชัยรัตน์ ทัศนชน/  นางวรรณพร เมืองเกียง)  เมื่อโอนเงินแล้ว หากประสงค์จะรับ “แหวนสิงห์ขาว” รุ่นพิเศษ ขอให้โทรแจ้งยืนยันหลักฐานการโอนเงินและจัดส่งแบบฟอร์มนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ: 
น.ส.ฉัตรนภา อารามรมณ์ (แก้ม #44) โทร 097-2586449 LINE: kamhippy01
น.ส.ณัฐพร จารุรัตนศุภมิต (แนน #42) โทร.063-9027209 LINE: nanlallacat
น.ส.หฤทยา ล้อวรลักษณ์ (ก๊อ #41) โทร. 063-9026868 LINE: harittaya_l