แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

19 August 2017

เชียงรายโบว์ลิ่ง สี่แยกแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร และรายละเอียดจากภาพด้านล่าง

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชมรมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ เชียงรายโบว์ลิ่ง สี่แยกแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย **สมัครได้ตั้งแต่ 21 ก.ค. - 11 ส.ค. 2560 นี้**