โครงการสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา จากศิษย์เก่าสิงห์ขาว ที่ต้องการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาปัจจุบันในการรับเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานตามสายวิชาชีพที่ได้รับมา จากการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่