สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มช. (สิงห์ขาว)
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


+66 5394 2960
+66 5394 2988