Singhakao Update
Admin

กาแฟสดรัฐศาสตร์ เด็ก มช. ไม่มีใครไม่รู้จัก

จากร้านกาแฟเล็กๆ ที่คณะสังคมศาสตร์จนวันนี้เติบโตขยายสาขาไปทั่บริเวณ มช.

21 July 2017
Singhakao Update
Admin

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ สิงห์ขาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ สิงห์ขาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม นัดแรก หาวิธีปรับยุทธศาสตร์การทำงานให้ทันสมัย และโปร่งใส ได้น้ำได้เนื้อ เพื่อเป้าหมายสานสายสัมพันธ์ สิงห์ขาว เลือดเราไม่จาง

21 July 2017
Singhakao Update
Admin

รับน้อง Admission 60

ขอบคุณรูปภาพจาก Pol-Sci Photo Club CMU

21 July 2017