Singhakao Update
Admin

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ สิงห์ขาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ สิงห์ขาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม นัดแรก หาวิธีปรับยุทธศาสตร์การทำงานให้ทันสมัย และโปร่งใส ได้น้ำได้เนื้อ เพื่อเป้าหมายสานสายสัมพันธ์ สิงห์ขาว เลือดเราไม่จาง

21 July 2017
Singhakao Update
Admin

รับน้อง Admission 60

ขอบคุณรูปภาพจาก Pol-Sci Photo Club CMU

21 July 2017