สมาคมรัฐศาสตร์ฯ สิงห์ขาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม

21 July 2017

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ สิงห์ขาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม นัดแรก หาวิธีปรับยุทธศาสตร์การทำงานให้ทันสมัย และโปร่งใส ได้น้ำได้เนื้อ เพื่อเป้าหมายสานสายสัมพันธ์ สิงห์ขาว เลือดเราไม่จาง